Technical Extended Range

Program ten zapewnia nurkom przeszkolenie niezbędne do:

 • Samodzielnego planowania i wykonywania nurkowań dekompresyjnych z dwoma zmianami gazów i z wieloma przystankami dekompresyjnymi,
 • W Pełnym Systemie Nurkowym Twinset lub Extended Range Sidemount,
 • Do maksymalnej głębokości 50 metrów (60 metrów korzystając z trimiksu),
 • Korzystania z gazów dekompresyjnych do 100% zawartości tlenu,
 • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.

Wymagania wstępne dla kursanta

Posiadać zalogowane:

 • 70 nurkowań ogółem
 • 20 nurkowań głębszych niż 30 metrów
 • 10 nurkowań wymagających dekompresji etapowej z co najmniej jednym (1) przełączaniem gazów (z wyłączeniem nurkowań szkoleniowych)

Posiadać przynajmniej jeden (1) z niżej wymienionych certyfikatów SSI lub odpowiednik od uznanej agencji treningowej:

 • Extended Range
 • Full Cave Diving
 • Technical Wreck Diving

Czas trwania:

 • Zalecany czas trwania kursu: 18 godzin.

Skills możemy realizować w wodzie płytkiej. Łęczna ilość nurkowań w wodzie otwartej to minimum 6. Część z nich realizujemy na wyjeździe.