Extended Range

Program ten zapewnia nurkom przeszkolenie niezbędne do:

  • Samodzielnego planowania i wykonywania nurkowań dekompresyjnych,
  • W Pełnym Systemie Nurkowym Twinset lub Extended Range Sidemount,
  • Do maksymalnej głębokości 45 metrów,
  • Korzystania z gazów dekompresyjnych do 100% zawartości tlenu,
  • Nurkowania dekompresyjnego, z dekompresją o łącznym czasie 25 minut,
  • z partnerem o takich samych lub wyższych uprawnieniach.

Wymagania wstępne dla kursanta.

Posiadać zalogowane:

  • 50 nurkowań ogółem

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji szkoleniowych:

  • Deep Diving
  • Enriched Air Nitrox 40

Kursanci używający konfiguracji sidemount (dodatkowo do tego co powyżej):

Posiadać niżej wymienione certyfikaty SSI lub równoważne z uznanych organizacji
szkoleniowych:

  • Recreational Sidemount Diving

Skills możemy realizować w wodzie płytkiej. Łęczna ilość nurkowań w wodzie otwartej to minimum 6. Część z nich realizujemy na wyjeździe.